#Туғантелгә 100 аҙым

«Үлгәндән һуң утыҙ йыл» — күренекле язучы Ибраһим Гиззәтуллинның (1918-1992) автобиографик повесты. Автор анда үзе күргән — кичергзн тетрәткеч вакыйгаларны шәхси язмышына бәйләп сүрәтли.